Google Sketchup Pro v.8.0.3117 พร้อมยาแก้ไอ โปรแกรมช่วยให้การวาดภาพ 3 มิติรุ่นใหม่มาแรง ที่จะช่วยให้ทุกท่านรู้สึกง่ายกว่าที่คิดDownloadikky_Google Sketchup Pro v.8.0.3117+KeyGen.rar.torrent  
Info hash73f73688afdb874ffb245dd80fbf88e173af80c9
Social Network
รูปhttp://upic.me/show/34903269
รายละเอียดGoogle SketchUp Pro is a suite of powerful features and applications for design and engineering
professionals. It includes SketchUp Pro 8, LayOut 3, Style Builder and more.

Google SketchUp Pro is 3D modeling software for professionals. SketchUp is easy and intuitive,
allowing anyone to model in 3D quickly and accurately. Using 3D models, designers can make more
informed decisions, communicate project details, and share ideas with colleagues and customers to
reach a common goal.

LayOut 3 :
LayOut is the 2D companion to SketchUp Pro. Create professional design documents, dimensioned
drawings and presentations from your 3D models, to communicate your ideas to clients and partners.
Revise your model in SketchUp Pro and the changes are updated automatically in LayOut.

Style Builder :
We put the Sketch back in SketchUp.
Only Google SketchUp Pro includes Style Builder, a tool for creating one-of-a-kind, sketchy-edge
Styles for your SketchUp models.

Turn hard-lined computer drawings into approachable sketches :
Help your audience see the big picture by removing just the right amount of detail from your drawings.
Hand-drawn sketches add nuance and personality to a concept, which can help to convey meaning or
set the tone for an idea.

Make your models and drawings a part of your visual brand :
When you create a custom Style and apply it to your SketchUp model, no one else in the world is able
to make models that look like yours. Your models and drawings will be totally unique.

Turn any stroke into a custom Style :
Scan in, photograph or draw the strokes you want to use. Sketchy-edge Styles can be based on
anything : wavy pencil lines, quick pen strokes, marks from a fat stick of graphite. If you can see it,
you can turn it into a Style.

Features of SketchUp Pro 8 :

Create 3D Models
Using SketchUp Pro, you can create 3D models, either by starting from scratch or by using existing data.
Import drawings,
CAD plans, photos, aerial imagery and other information, then use the modeling tools in SketchUp Pro to
develop your ideas into 3D.

Add data to your model
Within SketchUp Pro, you have the ability to add attributes to your model with Dynamic Components.
At any point, create a report summarizing the attribute data in your model. Use these reports to extract
quantities and take-offs throughout the evolution of your model.

Export and Share
Some projects require the use of traditional CAD applications or renderering applications to develop
construction drawings, photo-realistic images or to share information. SketchUp Pro can export your 3D
model in a number of 2D and 3D formats for use with other applications.

Present and Document
For many of your projects, SketchUp Pro, which includes LayOut, is all you will need. LayOut is the 2D
companion to SketchUp Pro for creating deliverables like permit and construction drawings, presentation
documents and full-screen digital presentations.

New Release Release notes :-
*******************************************
Because almost everything is somewhere

Whether you’re designing in context, creating a shadow study or photo-modeling existing structures,
SketchUp 8 provides easy access to Google’s huge collection of geographic resources.

Model geo-location with Google Maps

We’ve built Maps right into SketchUp. Adding a geo-location to your model is now an elegant, one-app
process.

Color imagery and more accurate terrain

The snapshot you get when you add a geo-location to your model now includes 3D terrain data
that’s more accurate, and -- for the first time -- aerial imagery in color.

Match Photo improvements

Our Match Photo feature lets you trace one or more photographs to build a model; it’s an incredibly
powerful tool.
For SketchUp 8, we’ve tweaked some things to make using Match Photo easier than ever.

SketchUp, meet Building Maker

When it comes to modeling existing buildings, it’s hard to beat Google Building Maker for speed and
efficiency.

Installation :-
------------------
1. Unpack
2. Install
3. Use Keygen
4. enjoy it


ขอขอบคุณเว็ปเพื่อนบ้านที่สนับสนุนโปรแกรมและข้อมูล
ขอบคุณนะ
ประเภท
การเคลื่อนไหว
ขนาด65.57 MB (68,760,184 bytes)
เริ่ม2012-05-05 13:24:40
คนดู460
คนโหลด440
ความเร็ว
โหลดเสร็จ213 time(s)
เจ้าของanis
เรทติ้ง1 Point   
Peers
[See full list]
0 seeder(s), 0 leecher(s) = 0 peer(s) total
เว็บไซต์นี้ เป็นเว็บไซต์ที่สมาชิกทุกท่าน สามารถนำข้อมูลเข้ามาแลกเปลี่ยนกันเพื่อความบันเทิงส่วนบุคคล ซึ่งทางเว็บไซต์เป็นเพียงสื่อกลางในการในการระบุว่าสมาชิกท่านใดมีข้อมูลนั้นๆอยู่เท่านั้น โดยแฟ้มข้อมูลต่างๆที่อยู่ในเว็บไซต์แห่งนี้ ไม่สามารถเปิดดูออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ได้แต่อย่างใด จุดประสงค์ของทางเว็บไซต์ไม่ได้ทำเพื่อการค้าหรือจำหน่าย จ่าย แจก ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ข้อมูลใดๆที่มีผู้ถือลิขสิทธิ์ ดังนั้นทางเว็บไซท์ไม่สามารถรับผิดชอบต่อข้อความ หรือข้อมูลใดๆที่สมาชิกเป็นผู้เผยแพร่ได้ ซึ่งสมาชิกได้เห็นชอบและยอมรับในข้อตกลงก่อนการสมัครเข้าใช้งานเรียบร้อยแล้ว


Powered by tbdev.net  Modified by takzido Copyright © 20011 zbeasy.com All rights reserved. Contact us : Page created in 1527398889.1907 seconds View Stats