[ญี่ปุ่น]-[Dr.Slump.Arale-chan][DVDrip][TV1-243+Movie] ด.ร. สลัม กับหนูน้อยอาราเล่ เวอร์ชั่นเต็มตอน 1-243 และ movie อีก 2 ตอน (หายากมากsoundtrack NO SUB) ]-Encode.Other.SD. [อัดจาก TV]-[Soundtrack ไม่มีบรรยาย]Download[Dr.Slump.Arale-chan][DVDrip][TV1-243+Movie]_zbeasy.torrent  
Info hash84642222205fc129b1ed9f0f37a233bf2a0361eb
Social Network
รูปhttp://www.siampic.net/SiamPIC.php?picid=0becf1ca54a91d01fd3f5153fb2a68f3
รายละเอียดCredit ตัวไฟล์สำหรับ upload จาก คุณ  kittinun311


ท่านสมาชิกท่านใดที่หา sub ไทยได้ หรือ สามารถแปลได้ ช่วยกันทำซับหน่อยนะครับ  อยากดูเป็นภาษาไทยครับ ตัวไฟล์ได้มาจากเว็บนอก ยังไม่มีซับไทยครับ  
โชว์ ss แค่ 4 ตอนนะครับ
ที่เหลือดูตาม link นะครับ
ตอนที่ 1

ตอนที่ 2

ตอนที่ 3

ตอนที่ 4


ตอนที่ 1 http://uppic.zubza.com/view-1335261182743_Dr.Slump.Arale_chan.00.jpg
ตอนที่ 2 http://uppic.zubza.com/view-1335261182403_Dr.Slump.Arale_chan.00.jpg
ตอนที่ 3 http://uppic.zubza.com/view-1335261182619_Dr.Slump.Arale_chan.00.jpg
ตอนที่ 4 http://uppic.zubza.com/view-1335261182601_Dr.Slump.Arale_chan.00.jpg
ตอนที่ 5 http://uppic.zubza.com/view-1335261182354_Dr.Slump.Arale_chan.00.jpg
ตอนที่ 6 http://uppic.zubza.com/view-1335261182721_Dr.Slump.Arale_chan.00.jpg
ตอนที่ 7 http://uppic.zubza.com/view-1335261183538_Dr.Slump.Arale_chan.00.jpg
ตอนที่ 8 http://uppic.zubza.com/view-1335261183563_Dr.Slump.Arale_chan.00.jpg
ตอนที่ 9 http://uppic.zubza.com/view-1335261183164_Dr.Slump.Arale_chan.00.jpg
ตอนที่ 10 http://uppic.zubza.com/view-1335261183151_Dr.Slump.Arale_chan.01.jpg
ตอนที่ 11 http://uppic.zubza.com/view-1335261183560_Dr.Slump.Arale_chan.01.jpg
ตอนที่ 12 http://uppic.zubza.com/view-1335261183870_Dr.Slump.Arale_chan.01.jpg
ตอนที่ 13 http://uppic.zubza.com/view-1335261183125_Dr.Slump.Arale_chan.01.jpg
ตอนที่ 14 http://uppic.zubza.com/view-1335261183223_Dr.Slump.Arale_chan.01.jpg
ตอนที่ 15 http://uppic.zubza.com/view-1335261183178_Dr.Slump.Arale_chan.01.jpg
ตอนที่ 16 http://uppic.zubza.com/view-1335261414825_Dr.Slump.Arale_chan.01.jpg
ตอนที่ 17 http://uppic.zubza.com/view-1335261414842_Dr.Slump.Arale_chan.01.jpg
ตอนที่ 18 http://uppic.zubza.com/view-1335261414570_Dr.Slump.Arale_chan.01.jpg
ตอนที่ 19 http://uppic.zubza.com/view-1335261414871_Dr.Slump.Arale_chan.01.jpg
ตอนที่ 20 http://uppic.zubza.com/view-1335261414255_Dr.Slump.Arale_chan.02.jpg
ตอนที่ 21 http://uppic.zubza.com/view-1335261414609_Dr.Slump.Arale_chan.02.jpg
ตอนที่ 22 http://uppic.zubza.com/view-1335261414219_Dr.Slump.Arale_chan.02.jpg
ตอนที่ 23 http://uppic.zubza.com/view-1335261414361_Dr.Slump.Arale_chan.02.jpg
ตอนที่ 24 http://uppic.zubza.com/view-1335261414300_Dr.Slump.Arale_chan.02.jpg
ตอนที่ 25 http://uppic.zubza.com/view-1335261414350_Dr.Slump.Arale_chan.02.jpg
ตอนที่ 26 http://uppic.zubza.com/view-1335261414442_Dr.Slump.Arale_chan.02.jpg
ตอนที่ 27 http://uppic.zubza.com/view-1335261414438_Dr.Slump.Arale_chan.02.jpg
ตอนที่ 28 http://uppic.zubza.com/view-1335261414648_Dr.Slump.Arale_chan.02.jpg
ตอนที่ 29 http://uppic.zubza.com/view-1335261414140_Dr.Slump.Arale_chan.02.jpg
ตอนที่ 30 http://uppic.zubza.com/view-1335261414893_Dr.Slump.Arale_chan.03.jpg
ตอนที่ 31 http://uppic.zubza.com/view-1335261671119_Dr.Slump.Arale_chan.03.jpg
ตอนที่ 32 http://uppic.zubza.com/view-1335261671219_Dr.Slump.Arale_chan.03.jpg
ตอนที่ 33 http://uppic.zubza.com/view-1335261671336_Dr.Slump.Arale_chan.03.jpg
ตอนที่ 34 http://uppic.zubza.com/view-1335261671789_Dr.Slump.Arale_chan.03.jpg
ตอนที่ 35 http://uppic.zubza.com/view-1335261671834_Dr.Slump.Arale_chan.03.jpg
ตอนที่ 36 http://uppic.zubza.com/view-1335261671680_Dr.Slump.Arale_chan.03.jpg
ตอนที่ 37 http://uppic.zubza.com/view-1335261672142_Dr.Slump.Arale_chan.03.jpg
ตอนที่ 38 http://uppic.zubza.com/view-1335261672924_Dr.Slump.Arale_chan.03.jpg
ตอนที่ 39 http://uppic.zubza.com/view-1335261672313_Dr.Slump.Arale_chan.03.jpg
ตอนที่ 40 http://uppic.zubza.com/view-1335261672400_Dr.Slump.Arale_chan.04.jpg
ตอนที่ 41 http://uppic.zubza.com/view-1335261672370_Dr.Slump.Arale_chan.04.jpg
ตอนที่ 42 http://uppic.zubza.com/view-1335261672874_Dr.Slump.Arale_chan.04.jpg
ตอนที่ 43 http://uppic.zubza.com/view-1335261672808_Dr.Slump.Arale_chan.04.jpg
ตอนที่ 44 http://uppic.zubza.com/view-1335261672605_Dr.Slump.Arale_chan.04.jpg
ตอนที่ 45 http://uppic.zubza.com/view-1335261672292_Dr.Slump.Arale_chan.04.jpg
ตอนที่ 46 http://uppic.zubza.com/view-1335261870424_Dr.Slump.Arale_chan.04.jpg
ตอนที่ 47 http://uppic.zubza.com/view-1335261870947_Dr.Slump.Arale_chan.04.jpg
ตอนที่ 48 http://uppic.zubza.com/view-1335261870663_Dr.Slump.Arale_chan.04.jpg
ตอนที่ 49 http://uppic.zubza.com/view-1335261870435_Dr.Slump.Arale_chan.04.jpg
ตอนที่ 50 http://uppic.zubza.com/view-1335261870541_Dr.Slump.Arale_chan.05.jpg
ตอนที่ 51 http://uppic.zubza.com/view-1335261870755_Dr.Slump.Arale_chan.05.jpg
ตอนที่ 52 http://uppic.zubza.com/view-1335261870135_Dr.Slump.Arale_chan.05.jpg
ตอนที่ 53 http://uppic.zubza.com/view-1335261870764_Dr.Slump.Arale_chan.05.jpg
ตอนที่ 54 http://uppic.zubza.com/view-1335261870998_Dr.Slump.Arale_chan.05.jpg
ตอนที่ 55 http://uppic.zubza.com/view-1335261870312_Dr.Slump.Arale_chan.05.jpg
ตอนที่ 56 http://uppic.zubza.com/view-1335261870781_Dr.Slump.Arale_chan.05.jpg
ตอนที่ 57 http://uppic.zubza.com/view-1335261870636_Dr.Slump.Arale_chan.05.jpg
ตอนที่ 58 http://uppic.zubza.com/view-1335261870231_Dr.Slump.Arale_chan.05.jpg
ตอนที่ 59 http://uppic.zubza.com/view-1335261870392_Dr.Slump.Arale_chan.05.jpg
ตอนที่ 60 http://uppic.zubza.com/view-1335261870134_Dr.Slump.Arale_chan.06.jpg
ตอนที่ 61 http://uppic.zubza.com/view-1335262146318_Dr.Slump.Arale_chan.06.jpg
ตอนที่ 62 http://uppic.zubza.com/view-1335262146763_Dr.Slump.Arale_chan.06.jpg
ตอนที่ 63 http://uppic.zubza.com/view-1335262146721_Dr.Slump.Arale_chan.06.jpg
ตอนที่ 64 http://uppic.zubza.com/view-1335262146832_Dr.Slump.Arale_chan.06.jpg
ตอนที่ 65 http://uppic.zubza.com/view-1335262146443_Dr.Slump.Arale_chan.06.jpg
ตอนที่ 66 http://uppic.zubza.com/view-1335262146267_Dr.Slump.Arale_chan.06.jpg
ตอนที่ 67 http://uppic.zubza.com/view-1335262146449_Dr.Slump.Arale_chan.06.jpg
ตอนที่ 68 http://uppic.zubza.com/view-1335262146627_Dr.Slump.Arale_chan.06.jpg
ตอนที่ 69 http://uppic.zubza.com/view-1335262146231_Dr.Slump.Arale_chan.06.jpg
ตอนที่ 70 http://uppic.zubza.com/view-1335262146515_Dr.Slump.Arale_chan.07.jpg
ตอนที่ 71 http://uppic.zubza.com/view-1335262146922_Dr.Slump.Arale_chan.07.jpg
ตอนที่ 72 http://uppic.zubza.com/view-1335262146315_Dr.Slump.Arale_chan.07.jpg
ตอนที่ 73 http://uppic.zubza.com/view-1335262146507_Dr.Slump.Arale_chan.07.jpg
ตอนที่ 74 http://uppic.zubza.com/view-1335262146980_Dr.Slump.Arale_chan.07.jpg
ตอนที่ 75 http://uppic.zubza.com/view-1335262146647_Dr.Slump.Arale_chan.07.jpg
ตอนที่ 76 http://uppic.zubza.com/view-1335319571998_Dr.Slump.Arale_chan.07.jpg
ตอนที่ 77 http://uppic.zubza.com/view-1335319571978_Dr.Slump.Arale_chan.07.jpg
ตอนที่ 78 http://uppic.zubza.com/view-1335319571401_Dr.Slump.Arale_chan.07.jpg
ตอนที่ 79 http://uppic.zubza.com/view-1335319571529_Dr.Slump.Arale_chan.07.jpg
ตอนที่ 80 http://uppic.zubza.com/view-1335319571484_Dr.Slump.Arale_chan.08.jpg
ตอนที่ 81 http://uppic.zubza.com/view-1335319571557_Dr.Slump.Arale_chan.08.jpg
ตอนที่ 82 http://uppic.zubza.com/view-1335319571388_Dr.Slump.Arale_chan.08.jpg
ตอนที่ 83 http://uppic.zubza.com/view-1335319571494_Dr.Slump.Arale_chan.08.jpg
ตอนที่ 84 http://uppic.zubza.com/view-1335319571286_Dr.Slump.Arale_chan.08.jpg
ตอนที่ 85 http://uppic.zubza.com/view-1335319571823_Dr.Slump.Arale_chan.08.jpg
ตอนที่ 86 http://uppic.zubza.com/view-1335319571775_Dr.Slump.Arale_chan.08.jpg
ตอนที่ 87 http://uppic.zubza.com/view-1335319571226_Dr.Slump.Arale_chan.08.jpg
ตอนที่ 88 http://uppic.zubza.com/view-1335319571901_Dr.Slump.Arale_chan.08.jpg
ตอนที่ 89 http://uppic.zubza.com/view-1335319571662_Dr.Slump.Arale_chan.08.jpg
ตอนที่ 90 http://uppic.zubza.com/view-1335319571765_Dr.Slump.Arale_chan.09.jpg
ตอนที่ 91 http://uppic.zubza.com/view-1335319781980_Dr.Slump.Arale_chan.09.jpg
ตอนที่ 92 http://uppic.zubza.com/view-1335319781428_Dr.Slump.Arale_chan.09.jpg
ตอนที่ 93 http://uppic.zubza.com/view-1335319781595_Dr.Slump.Arale_chan.09.jpg
ตอนที่ 94 http://uppic.zubza.com/view-1335319781489_Dr.Slump.Arale_chan.09.jpg
ตอนที่ 95 http://uppic.zubza.com/view-1335319781235_Dr.Slump.Arale_chan.09.jpg
ตอนที่ 96 http://uppic.zubza.com/view-1335319781868_Dr.Slump.Arale_chan.09.jpg
ตอนที่ 97 http://uppic.zubza.com/view-1335319781808_Dr.Slump.Arale_chan.09.jpg
ตอนที่ 98 http://uppic.zubza.com/view-1335319781157_Dr.Slump.Arale_chan.09.jpg
ตอนที่ 99 http://uppic.zubza.com/view-1335319781476_Dr.Slump.Arale_chan.09.jpg
ตอนที่ 100 http://uppic.zubza.com/view-1335319781349_Dr.Slump.Arale_chan.10.jpg
ตอนที่ 101 http://uppic.zubza.com/view-1335319782301_Dr.Slump.Arale_chan.10.jpg
ตอนที่ 102 http://uppic.zubza.com/view-1335319782882_Dr.Slump.Arale_chan.10.jpg
ตอนที่ 103 http://uppic.zubza.com/view-1335319782792_Dr.Slump.Arale_chan.10.jpg
ตอนที่ 104 http://uppic.zubza.com/view-1335319782255_Dr.Slump.Arale_chan.10.jpg
ตอนที่ 105 http://uppic.zubza.com/view-1335319782755_Dr.Slump.Arale_chan.10.jpg
ตอนที่ 106 http://uppic.zubza.com/view-1335319993928_Dr.Slump.Arale_chan.10.jpg
ตอนที่ 107 http://uppic.zubza.com/view-1335319993198_Dr.Slump.Arale_chan.10.jpg
ตอนที่ 108 http://uppic.zubza.com/view-1335319993425_Dr.Slump.Arale_chan.10.jpg
ตอนที่ 109 http://uppic.zubza.com/view-1335319993754_Dr.Slump.Arale_chan.10.jpg
ตอนที่ 110 http://uppic.zubza.com/view-1335319993786_Dr.Slump.Arale_chan.11.jpg
ตอนที่ 111 http://uppic.zubza.com/view-1335319993977_Dr.Slump.Arale_chan.11.jpg
ตอนที่ 112 http://uppic.zubza.com/view-1335319993568_Dr.Slump.Arale_chan.11.jpg
ตอนที่ 113 http://uppic.zubza.com/view-1335319993257_Dr.Slump.Arale_chan.11.jpg
ตอนที่ 114 http://uppic.zubza.com/view-1335319993296_Dr.Slump.Arale_chan.11.jpg
ตอนที่ 115 http://uppic.zubza.com/view-1335319993595_Dr.Slump.Arale_chan.11.jpg
ตอนที่ 116 http://uppic.zubza.com/view-1335319993249_Dr.Slump.Arale_chan.11.jpg
ตอนที่ 117 http://uppic.zubza.com/view-1335319993299_Dr.Slump.Arale_chan.11.jpg
ตอนที่ 118 http://uppic.zubza.com/view-1335319993596_Dr.Slump.Arale_chan.11.jpg
ตอนที่ 119 http://uppic.zubza.com/view-1335319993477_Dr.Slump.Arale_chan.11.jpg
ตอนที่ 120 http://uppic.zubza.com/view-1335319993352_Dr.Slump.Arale_chan.12.jpg
ตอนที่ 121 http://uppic.zubza.com/view-1335320277578_Dr.Slump.Arale_chan.12.jpg
ตอนที่ 122 http://uppic.zubza.com/view-1335320277566_Dr.Slump.Arale_chan.12.jpg
ตอนที่ 123 http://uppic.zubza.com/view-1335320277119_Dr.Slump.Arale_chan.12.jpg
ตอนที่ 124 http://uppic.zubza.com/view-1335320278523_Dr.Slump.Arale_chan.12.jpg
ตอนที่ 125 http://uppic.zubza.com/view-1335320278801_Dr.Slump.Arale_chan.12.jpg
ตอนที่ 126 http://uppic.zubza.com/view-1335320278341_Dr.Slump.Arale_chan.12.jpg
ตอนที่ 127 http://uppic.zubza.com/view-1335320278988_Dr.Slump.Arale_chan.12.jpg
ตอนที่ 128 http://uppic.zubza.com/view-1335320278867_Dr.Slump.Arale_chan.12.jpg
ตอนที่ 129 http://uppic.zubza.com/view-1335320278254_Dr.Slump.Arale_chan.12.jpg
ตอนที่ 130 http://uppic.zubza.com/view-1335320278951_Dr.Slump.Arale_chan.13.jpg
ตอนที่ 131 http://uppic.zubza.com/view-1335320278684_Dr.Slump.Arale_chan.13.jpg
ตอนที่ 132 http://uppic.zubza.com/view-1335320278988_Dr.Slump.Arale_chan.13.jpg
ตอนที่ 133 http://uppic.zubza.com/view-1335320278623_Dr.Slump.Arale_chan.13.jpg
ตอนที่ 134 http://uppic.zubza.com/view-1335320278490_Dr.Slump.Arale_chan.13.jpg
ตอนที่ 135 http://uppic.zubza.com/view-1335320278416_Dr.Slump.Arale_chan.13.jpg
ตอนที่ 136 http://uppic.zubza.com/view-1335320456740_Dr.Slump.Arale_chan.13.jpg
ตอนที่ 137 http://uppic.zubza.com/view-1335320456873_Dr.Slump.Arale_chan.13.jpg
ตอนที่ 138 http://uppic.zubza.com/view-1335320456425_Dr.Slump.Arale_chan.13.jpg
ตอนที่ 139 http://uppic.zubza.com/view-1335320456557_Dr.Slump.Arale_chan.13.jpg
ตอนที่ 140 http://uppic.zubza.com/view-1335320456211_Dr.Slump.Arale_chan.14.jpg
ตอนที่ 141 http://uppic.zubza.com/view-1335320456309_Dr.Slump.Arale_chan.14.jpg
ตอนที่ 142 http://uppic.zubza.com/view-1335320456666_Dr.Slump.Arale_chan.14.jpg
ตอนที่ 143 http://uppic.zubza.com/view-1335320456422_Dr.Slump.Arale_chan.14.jpg
ตอนที่ 144 http://uppic.zubza.com/view-1335320456497_Dr.Slump.Arale_chan.14.jpg
ตอนที่ 145 http://uppic.zubza.com/view-1335320456322_Dr.Slump.Arale_chan.14.jpg
ตอนที่ 146 http://uppic.zubza.com/view-1335320456473_Dr.Slump.Arale_chan.14.jpg
ตอนที่ 147 http://uppic.zubza.com/view-1335320456238_Dr.Slump.Arale_chan.14.jpg
ตอนที่ 148 http://uppic.zubza.com/view-1335320456525_Dr.Slump.Arale_chan.14.jpg
ตอนที่ 149 http://uppic.zubza.com/view-1335320456754_Dr.Slump.Arale_chan.14.jpg
ตอนที่ 150 http://uppic.zubza.com/view-1335320456317_Dr.Slump.Arale_chan.15.jpg
ตอนที่ 151 http://uppic.zubza.com/view-1335320629404_Dr.Slump.Arale_chan.15.jpg
ตอนที่ 152 http://uppic.zubza.com/view-1335320629494_Dr.Slump.Arale_chan.15.jpg
ตอนที่ 153 http://uppic.zubza.com/view-1335320629605_Dr.Slump.Arale_chan.15.jpg
ตอนที่ 154 http://uppic.zubza.com/view-1335320629281_Dr.Slump.Arale_chan.15.jpg
ตอนที่ 155 http://uppic.zubza.com/view-1335320629432_Dr.Slump.Arale_chan.15.jpg
ตอนที่ 156 http://uppic.zubza.com/view-1335320629543_Dr.Slump.Arale_chan.15.jpg
ตอนที่ 157 http://uppic.zubza.com/view-1335320629307_Dr.Slump.Arale_chan.15.jpg
ตอนที่ 158 http://uppic.zubza.com/view-1335320629811_Dr.Slump.Arale_chan.15.jpg
ตอนที่ 159 http://uppic.zubza.com/view-1335320629928_Dr.Slump.Arale_chan.15.jpg
ตอนที่ 160 http://uppic.zubza.com/view-1335320629827_Dr.Slump.Arale_chan.16.jpg
ตอนที่ 161 http://uppic.zubza.com/view-1335320629675_Dr.Slump.Arale_chan.16.jpg
ตอนที่ 162 http://uppic.zubza.com/view-1335320629935_Dr.Slump.Arale_chan.16.jpg
ตอนที่ 163 http://uppic.zubza.com/view-1335320629274_Dr.Slump.Arale_chan.16.jpg
ตอนที่ 164 http://uppic.zubza.com/view-1335320629537_Dr.Slump.Arale_chan.16.jpg
ตอนที่ 165 http://uppic.zubza.com/view-1335320629728_Dr.Slump.Arale_chan.16.jpg
ตอนที่ 166 http://uppic.zubza.com/view-1335322229764_Dr.Slump.Arale_chan.16.jpg
ตอนที่ 167 http://uppic.zubza.com/view-1335322229961_Dr.Slump.Arale_chan.16.jpg
ตอนที่ 168 http://uppic.zubza.com/view-1335322229161_Dr.Slump.Arale_chan.16.jpg
ตอนที่ 169 http://uppic.zubza.com/view-1335322229369_Dr.Slump.Arale_chan.16.jpg
ตอนที่ 170 http://uppic.zubza.com/view-1335322229428_Dr.Slump.Arale_chan.17.jpg
ตอนที่ 171 http://uppic.zubza.com/view-1335322229643_Dr.Slump.Arale_chan.17.jpg
ตอนที่ 172 http://uppic.zubza.com/view-1335322229225_Dr.Slump.Arale_chan.17.jpg
ตอนที่ 173 http://uppic.zubza.com/view-1335322229559_Dr.Slump.Arale_chan.17.jpg
ตอนที่ 174 http://uppic.zubza.com/view-1335322229255_Dr.Slump.Arale_chan.17.jpg
ตอนที่ 175 http://uppic.zubza.com/view-1335322229767_Dr.Slump.Arale_chan.17.jpg
ตอนที่ 176 http://uppic.zubza.com/view-1335322229526_Dr.Slump.Arale_chan.17.jpg
ตอนที่ 177 http://uppic.zubza.com/view-1335322229353_Dr.Slump.Arale_chan.17.jpg
ตอนที่ 178 http://uppic.zubza.com/view-1335322229987_Dr.Slump.Arale_chan.17.jpg
ตอนที่ 179 http://uppic.zubza.com/view-1335322229682_Dr.Slump.Arale_chan.17.jpg
ตอนที่ 180 http://uppic.zubza.com/view-1335322229954_Dr.Slump.Arale_chan.18.jpg
ตอนที่ 181 http://uppic.zubza.com/view-1335322732568_Dr.Slump.Arale_chan.18.jpg
ตอนที่ 182 http://uppic.zubza.com/view-1335322732327_Dr.Slump.Arale_chan.18.jpg
ตอนที่ 183 http://uppic.zubza.com/view-1335322732501_Dr.Slump.Arale_chan.18.jpg
ตอนที่ 184 http://uppic.zubza.com/view-1335322732314_Dr.Slump.Arale_chan.18.jpg
ตอนที่ 185 http://uppic.zubza.com/view-1335322732919_Dr.Slump.Arale_chan.18.jpg
ตอนที่ 186 http://uppic.zubza.com/view-1335322732303_Dr.Slump.Arale_chan.18.jpg
ตอนที่ 187 http://uppic.zubza.com/view-1335322732295_Dr.Slump.Arale_chan.18.jpg
ตอนที่ 188 http://uppic.zubza.com/view-1335322732383_Dr.Slump.Arale_chan.18.jpg
ตอนที่ 189 http://uppic.zubza.com/view-1335322732905_Dr.Slump.Arale_chan.18.jpg
ตอนที่ 190 http://uppic.zubza.com/view-1335322732766_Dr.Slump.Arale_chan.19.jpg
ตอนที่ 191 http://uppic.zubza.com/view-1335322733141_Dr.Slump.Arale_chan.19.jpg
ตอนที่ 192 http://uppic.zubza.com/view-1335322733629_Dr.Slump.Arale_chan.19.jpg
ตอนที่ 193 http://uppic.zubza.com/view-1335322733226_Dr.Slump.Arale_chan.19.jpg
ตอนที่ 194 http://uppic.zubza.com/view-1335322733825_Dr.Slump.Arale_chan.19.jpg
ตอนที่ 195 http://uppic.zubza.com/view-1335322733906_Dr.Slump.Arale_chan.19.jpg
ตอนที่ 196 http://uppic.zubza.com/view-1335324514209_Dr.Slump.Arale_chan.19.jpg
ตอนที่ 197 http://uppic.zubza.com/view-1335324514453_Dr.Slump.Arale_chan.19.jpg
ตอนที่ 198 http://uppic.zubza.com/view-1335324514165_Dr.Slump.Arale_chan.19.jpg
ตอนที่ 199 http://uppic.zubza.com/view-1335324514374_Dr.Slump.Arale_chan.19.jpg
ตอนที่ 200 http://uppic.zubza.com/view-1335324514819_Dr.Slump.Arale_chan.20.jpg
ตอนที่ 201 http://uppic.zubza.com/view-1335324514648_Dr.Slump.Arale_chan.20.jpg
ตอนที่ 202 http://uppic.zubza.com/view-1335324514184_Dr.Slump.Arale_chan.20.jpg
ตอนที่ 203 http://uppic.zubza.com/view-1335324514613_Dr.Slump.Arale_chan.20.jpg
ตอนที่ 204 http://uppic.zubza.com/view-1335324514430_Dr.Slump.Arale_chan.20.jpg
ตอนที่ 205 http://uppic.zubza.com/view-1335324514863_Dr.Slump.Arale_chan.20.jpg
ตอนที่ 206 http://uppic.zubza.com/view-1335324514135_Dr.Slump.Arale_chan.20.jpg
ตอนที่ 207 http://uppic.zubza.com/view-1335324514167_Dr.Slump.Arale_chan.20.jpg
ตอนที่ 208 http://uppic.zubza.com/view-1335324514152_Dr.Slump.Arale_chan.20.jpg
ตอนที่ 209 http://uppic.zubza.com/view-1335324515476_Dr.Slump.Arale_chan.20.jpg
ตอนที่ 210 http://uppic.zubza.com/view-1335324515973_Dr.Slump.Arale_chan.21.jpg
ตอนที่ 211 http://uppic.zubza.com/view-1335324879420_Dr.Slump.Arale_chan.21.jpg
ตอนที่ 212 http://uppic.zubza.com/view-1335324879166_Dr.Slump.Arale_chan.21.jpg
ตอนที่ 213 http://uppic.zubza.com/view-1335324879295_Dr.Slump.Arale_chan.21.jpg
ตอนที่ 214 http://uppic.zubza.com/view-1335324879587_Dr.Slump.Arale_chan.21.jpg
ตอนที่ 215 http://uppic.zubza.com/view-1335324879871_Dr.Slump.Arale_chan.21.jpg
ตอนที่ 216 http://uppic.zubza.com/view-1335324880890_Dr.Slump.Arale_chan.21.jpg
ตอนที่ 217 http://uppic.zubza.com/view-1335324880901_Dr.Slump.Arale_chan.21.jpg
ตอนที่ 218 http://uppic.zubza.com/view-1335324880463_Dr.Slump.Arale_chan.21.jpg
ตอนที่ 219 http://uppic.zubza.com/view-1335324880915_Dr.Slump.Arale_chan.21.jpg
ตอนที่ 220 http://uppic.zubza.com/view-1335324880934_Dr.Slump.Arale_chan.22.jpg
ตอนที่ 221 http://uppic.zubza.com/view-1335324880684_Dr.Slump.Arale_chan.22.jpg
ตอนที่ 222 http://uppic.zubza.com/view-1335324880650_Dr.Slump.Arale_chan.22.jpg
ตอนที่ 223 http://uppic.zubza.com/view-1335324880311_Dr.Slump.Arale_chan.22.jpg
ตอนที่ 224 http://uppic.zubza.com/view-1335324880879_Dr.Slump.Arale_chan.22.jpg
ตอนที่ 225 http://uppic.zubza.com/view-1335324880724_Dr.Slump.Arale_chan.22.jpg
ตอนที่ 226 http://uppic.zubza.com/view-1335325067407_Dr.Slump.Arale_chan.22.jpg
ตอนที่ 227 http://uppic.zubza.com/view-1335325067898_Dr.Slump.Arale_chan.22.jpg
ตอนที่ 228 http://uppic.zubza.com/view-1335325067875_Dr.Slump.Arale_chan.22.jpg
ตอนที่ 229 http://uppic.zubza.com/view-1335325067964_Dr.Slump.Arale_chan.22.jpg
ตอนที่ 230 http://uppic.zubza.com/view-1335325067516_Dr.Slump.Arale_chan.23.jpg
ตอนที่ 231 http://uppic.zubza.com/view-1335325067873_Dr.Slump.Arale_chan.23.jpg
ตอนที่ 232 http://uppic.zubza.com/view-1335325067490_Dr.Slump.Arale_chan.23.jpg
ตอนที่ 233 http://uppic.zubza.com/view-1335325067705_Dr.Slump.Arale_chan.23.jpg
ตอนที่ 234 http://uppic.zubza.com/view-1335325067347_Dr.Slump.Arale_chan.23.jpg
ตอนที่ 235 http://uppic.zubza.com/view-1335325067825_Dr.Slump.Arale_chan.23.jpg
ตอนที่ 236 http://uppic.zubza.com/view-1335325067958_Dr.Slump.Arale_chan.23.jpg
ตอนที่ 237 http://uppic.zubza.com/view-1335325067858_Dr.Slump.Arale_chan.23.jpg
ตอนที่ 238 http://uppic.zubza.com/view-1335325067206_Dr.Slump.Arale_chan.23.jpg
ตอนที่ 239 http://uppic.zubza.com/view-1335325067698_Dr.Slump.Arale_chan.23.jpg
ตอนที่ 240 http://uppic.zubza.com/view-1335325067689_Dr.Slump.Arale_chan.24.jpg
ตอนที่ 241 http://uppic.zubza.com/view-1335325139116_Dr.Slump.Arale_chan.24.jpg
ตอนที่ 242 http://uppic.zubza.com/view-1335325139150_Dr.Slump.Arale_chan.24.jpg
ตอนที่ 243 http://uppic.zubza.com/view-1335325139902_Dr.Slump.Arale_chan.24.jpg
MOVIE 1 http://uppic.zubza.com/view-1335325139748__Dr.Slump.Arale_chan.H.jpg
MOVIE 2 http://uppic.zubza.com/view-1335325139542__Dr.Slump.Arale_chan.T.jpg


เนื้อเรื่องตอนต้น
เรื่องเกิดขึ้นในหมู่บ้านเพนกวิน โดย ดร. เซมเบ้ หรือ ดร.โนริมากิ เซมเบ้ ซึ่งเป็นนักประดิษฐ์ ได้ทำการประดิษฐ์หุ่นยนต์ที่เหมือนมนุษย์ที่ชื่อว่าโนริมากิ อาราเล่ขึ้นมา แต่ในเวอร์ชันใหม่นั้น ดร.สลัมป์ตั้งใจจะสร้างหุ่นยนต์คนใช้สุดสวย แต่ได้เกิดฟ้าผ่าขึ้น จนทำให้อุปกรณ์ได้รวนขึ้นมา แล้วสร้างหุ่นยนต์เด็กผู้หญิงมาแทน หลังจากนั้น ก็ได้พบกับไข่ในยุดไดโนเสาร์ ซึ่งฟักออกมาแล้วก็ได้เด็กผมสีเขียว (ในเวอร์ชันใหม่เป็นสีทอง) อาราเล่ได้ตั้งชื่อว่า"โนริมากิ กั๊ตซิลล่า"ซึ่งเป็นคำประสมระหว่าง ก็อตซิลล่ากับกาเมล่า โดยเรียกสั้นๆว่า"กั๊ตจัง"

เนื้อเรื่องตอนกลาง
ในช่วงนี้ โนริมากิ เซมเบ้ ได้แต่งงานกับยามาบุกิ นาสิมิ เพราะการพูดขอแต่งงานเล่นๆของเซมเบ้ (แต่ในเวอร์ชันใหม่จะเป็นการซ้อมขอแต่งงานแทน) ซึ่งอาราเล่ได้ขึ้นชั้นมัธยมศึกษาปลายไปด้วย โดยมีครูคนใหม่ที่หัวคล้ายลูกเกาลัดมาแทน (เพราะครูมิโดริจะสอนเฉพาะชั้นมัธยมต้นเท่านั้น) แล้ววันหนึ่ง อาราเล่ได้เห็นอะไรแปลกๆ จึงใช้ลำแสงดีจ้าใส่สิ่งนั้น ซึ่งก็คือยานอวกาศของครอบครัวซุนที่กำลังจะไปดวงจันทร์นั่นเอง(เวอร์ชันใหม่เตะลูกลักบี้ขึ้นฟ้าแล้วโดนยานแทน) ทำให้ยานอวกาศลำนั้นได้ตกไปที่ข้างๆบ้านของเซมเบ้ จึงทำให้ครอบครัวซุนกลายเป็นเพื่อนบ้านของเซมเบ้ไปโดยปริยาย

เนื้อเรื่องตอนปลาย
เป็นช่วงที่ดร.มาชิริโตะได้สร้างหุ่นยนต์ที่เหมือนอาราเล่ทุกประการ (ยกเว้นเพศ     ,     ความคิดและนิสัย) แล้วใช้ชื่อว่า"คาราเมลแมนหมายเลข4"(ดร.มาชิริโตะเคยสร้างหุ่นยนต์ตระกูล"คาราเมลแมน"มาแล้ว3ตัว) เพื่อกำจัดอาราเล่โดยอ้างว่า อาราเล่จะยึดครองโลก แต่คาราเมลแมนหมายเลข4กลับตกหลุมรักอาราเล่ทำให้สับสน แต่ก็เข้าใจแล้วว่าอาราเล่ไม่ใช่คนร้ายแต่อย่างใด จึงไม่ทำอะไรกับอาราเล่ ทำให้ดร.มาชิริโตะไล่ออกจากบ้าน ทำให้เขาตัดสินใจสร้างบ้านเอง แต่เขาได้เห็นบ้านร้างอยู่หลังหนึ่ง (ความจริงแล้วเป็นบ้านของซุปเปอร์แมนที่ไม่ได้ล็อกกลอนประตู) คาราเมลแมนหมายเลข4จึงนำบ้านหลังนั้นมาวางไว้ใกล้ๆกับบ้านของเซมเบ้ แล้วเปลี่ยนชื่อเป็น โอโบจามะ หลังจากนั้น โอโบจามะก็ได้เข้าเรียนในโรงเรียนที่อาราเล่อยู่ แล้วเป็นเพื่อนกัน
ประเภทการ์ตูน
การเคลื่อนไหวครั้งสุดท้าย 1085d 01:15:19 ago
ขนาด71.78 GB (77,074,204,429 bytes)
เริ่ม2012-06-10 20:14:56
คนดู179
คนโหลด74
ความเร็วไม่มีความเร็วในการเชื่อมต่อ
โหลดเสร็จ3 time(s)
เจ้าของpaapaa
เรทติ้ง0 Point   
Num files
[See full list]
247 files
Peers
[See full list]
0 seeder(s), 0 leecher(s) = 0 peer(s) total
ของขวัญวันเกิด, ของขวัญเซอร์ไพรส์, พรีออเดอร์, preorder, ซื้อของอีเบย์
เว็บไซต์นี้ เป็นเว็บไซต์ที่สมาชิกทุกท่าน สามารถนำข้อมูลเข้ามาแลกเปลี่ยนกันเพื่อความบันเทิงส่วนบุคคล ซึ่งทางเว็บไซต์เป็นเพียงสื่อกลางในการในการระบุว่าสมาชิกท่านใดมีข้อมูลนั้นๆอยู่เท่านั้น โดยแฟ้มข้อมูลต่างๆที่อยู่ในเว็บไซต์แห่งนี้ ไม่สามารถเปิดดูออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ได้แต่อย่างใด จุดประสงค์ของทางเว็บไซต์ไม่ได้ทำเพื่อการค้าหรือจำหน่าย จ่าย แจก ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ข้อมูลใดๆที่มีผู้ถือลิขสิทธิ์ ดังนั้นทางเว็บไซท์ไม่สามารถรับผิดชอบต่อข้อความ หรือข้อมูลใดๆที่สมาชิกเป็นผู้เผยแพร่ได้ ซึ่งสมาชิกได้เห็นชอบและยอมรับในข้อตกลงก่อนการสมัครเข้าใช้งานเรียบร้อยแล้ว


Powered by tbdev.net  Modified by takzido Copyright © 20011 zbeasy.com All rights reserved. Contact us : Page created in 1436221673.8119 seconds View Stats