วิปัสนากรรมฐานDownloadธรรมะ วิปัสนากรรมฐาน.torrent  
Info hash9960ebf64144c32f7fe9d018007d8c4155d58409
Social Network
รายละเอียดดีมาก
ประเภทสารคดี, ธรรมะ
การเคลื่อนไหวครั้งสุดท้าย 358d 10:32:33 ago
ขนาด829.10 MB (869,370,075 bytes)
เริ่ม2013-07-29 11:28:16
คนดู37
คนโหลด24
ความเร็วไม่มีความเร็วในการเชื่อมต่อ
โหลดเสร็จ0 time(s)
เจ้าของmuytam
เรทติ้ง0 Point   
Num files78 files
File list
[Hide list]
PathSize
69.อินทริยภาวนาสูตร.mp315.44 MB
42คำอธิบายพระปริตร - ๒๔ ธ.ค. ๕๑.mp314.27 MB
29 อนุคคหิตธรรม.mp314.08 MB
67.อาสีวิโสปมสูตร ตอน 2.mp313.93 MB
17ธรรมจักกัปปวัตนสูตร ตอนที่ ๒.mp313.85 MB
64ข้ามทุกข์โดยอาศัยทุกข์.mp313.78 MB
22ธรรมจักกัปปวัตนสูตร ตอนที่ ๗.mp313.67 MB
05อินทรีย์ ๕.mp313.15 MB
33ยานพาหนะคืออริยมรรค - ๑๕ ธ.ค. ๔๐.mp313.06 MB
06โพชฌงค์ ๗.mp312.92 MB
19ธรรมจักกัปปวัตนสูตร ตอนที่ ๔.mp312.91 MB
18ธรรมจักกัปปวัตนสูตร ตอนที่ ๓.mp312.86 MB
07อริยมรรคมีองค์ ๘.mp312.71 MB
14การปรับอินทรีย์ ๕ ตอนที่ ๗.mp312.68 MB
21ธรรมจักกัปปวัตนสูตร ตอนที่ ๖.mp312.67 MB
13การปรับอินทรีย์ ๕ ตอนที่ ๖.mp312.63 MB
12การปรับอินทรีย์ ๕ ตอนที่ ๕.mp312.56 MB
24สัมมัปปทาน ๔ - ๖ ก.ค. ๔๑.mp312.53 MB
36นิวรณ์ ๕ - ๑๔ เม.ย. ๔๐.mp312.47 MB
08การปรับอินทรีย์ ๕ ตอนที่ ๑.mp312.46 MB
01สภาวธรรมในวิปัสสนากรรมฐาน.mp312.39 MB
31ปุราเภทสูตร (ตอนที่ ๒) - ๒๔ ธ.ค. ๔๐.mp312.35 MB
30ปุราเภทสูตร (ตอนที่ ๑) - ๒๓ ธ.ค. ๔๐.mp312.33 MB
15การปรับอินทรีย์ ๕ ตอนที่ ๘.mp312.25 MB
48นาถกรณธรรม ตอนที่ ๖.mp312.25 MB
16ธรรมจักกัปปวัตนสูตร ตอนที่ ๑.mp312.16 MB
10การปรับอินทรีย์ ๕ ตอนที่ ๓.mp312.12 MB
49นาถกรณธรรม ตอนที่ ๗.mp312.05 MB
09. การปรับอินทรีย์ ๕ ตอนที่ ๒.mp311.95 MB
51นาถะกรณธรรม ตอนที่ ๙.mp311.92 MB
72สังฆทาน.mp311.92 MB
32นิวรณ์ธรรม - ๒๕ ธ.ค. ๔๐.mp311.89 MB
66อาสีวิโสปมสูตร ตอน 1.mp311.76 MB
04จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน.mp311.67 MB
03เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน.mp311.66 MB
11 การปรับอินทรีย์ ๕ ตอนที่ ๔.mp311.53 MB
20ธรรมจักกัปปวัตนสูตร ตอนที่ ๕.mp311.35 MB
35การบำรุงจิตด้วยสติปัฏฐาน.mp311.28 MB
43 นาถกรณธรรม ตอนที่ ๑.mp311.24 MB
65สัมปัตติจักร.mp311.15 MB
27อุปสรรคของสมาธิและวิธีกำจัด - ๑๑ ก.ค. ๔๑.mp311.12 MB
73ปาริสุทธิศีล ๔.mp311.05 MB
34คิริมานนทสูตร.mp310.92 MB
25อริยสัจ ๔ (ตอนที่ ๑) - ๙ ก.ค. ๔๑.mp310.84 MB
02การเจริญ พุทธานุสติและเมตตาภาวนา.mp310.81 MB
61ทารุกขันโธปมสูตร.mp310.78 MB
76จักร ๔ (โอวาทปิด).mp310.76 MB
28สัมปชัญญะ ๔ - ๒๓ เม.ย. ๔๐.mp310.66 MB
37. อายตนะ ๑๒ - ๑๕ เม.ย. ๔๐.mp310.43 MB
26อริยสัจ๔ (ตอนที่ ๒) - ๑๐ ก.ค. ๔๑.mp310.26 MB
45นาถกรณธรรม ตอนที่ ๒.mp310.09 MB
53ความหมายของบทมหานมัสการ.mp310.07 MB
46นาถกรณธรรม ตอนที่ ๔.mp310.02 MB
71 กาลามสูตร.mp310.01 MB
70.อิสรภาพแห่งจิต.mp39.87 MB
52นาถกรณธรรม ตอนที่ ๑๐.mp39.55 MB
75อริยทรัพย์ ๗ (วันเกิด).mp39.43 MB
50นาถกรณธรรม ตอนที่ ๘.mp39.38 MB
38 ประโยชน์ของการเจริญสติปัฏฐาน - ๕ มิ.ย. ๕๓.mp39.25 MB
74พึ่งตน พึ่งธรรม.mp39.16 MB
57 สัมมาสติ.mp39.06 MB
44นาถกรณธรรม ตอนที่ ๓.mp38.96 MB
60 สิ่งที่ไม่มีนิมิต.mp38.84 MB
68สีวิโสปมสูตร ตอน 3.mp38.73 MB
41พระพุทธศาสนาสอนอะไร.mp38.45 MB
58สารณียธรรม.mp38.24 MB
55ร่มเงาแห่งพระพุทธศาสนา.mp38.06 MB
23องค์คุณของนักปฏิบัติ ๕ ประการ - ๕ ก.ค. ๔๑.mp37.60 MB
63อนุคคหิตธรรม.mp37.52 MB
56 สัปปุริสทาน ๕.mp37.44 MB
54บำเพ็ญประโยชน์ตนและผู้อื่น.mp37.31 MB
62 อินทรีย์ ๕.mp36.31 MB
47 นาถกรณธรรม ตอนที่ ๕.mp35.72 MB
40วิปัสสนูปกิเลส - ๒๙ มี.ค. ๕๓.mp35.58 MB
77อานิสงส์ของทาน.mp35.28 MB
59ความสามัคคีในชาติ.mp34.86 MB
39การเจริญอารักขกรรมฐาน ๒๔ พ.ค. ๕๐.mp34.77 MB
การทำสมาธิเจริญวิปัสนากรรมฐาน.txt6.12 kB
Peers
[See full list]
0 seeder(s), 0 leecher(s) = 0 peer(s) total
ของขวัญวันเกิด, ของขวัญเซอร์ไพรส์, พรีออเดอร์, preorder, ซื้อของอีเบย์
เว็บไซต์นี้ เป็นเว็บไซต์ที่สมาชิกทุกท่าน สามารถนำข้อมูลเข้ามาแลกเปลี่ยนกันเพื่อความบันเทิงส่วนบุคคล ซึ่งทางเว็บไซต์เป็นเพียงสื่อกลางในการในการระบุว่าสมาชิกท่านใดมีข้อมูลนั้นๆอยู่เท่านั้น โดยแฟ้มข้อมูลต่างๆที่อยู่ในเว็บไซต์แห่งนี้ ไม่สามารถเปิดดูออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ได้แต่อย่างใด จุดประสงค์ของทางเว็บไซต์ไม่ได้ทำเพื่อการค้าหรือจำหน่าย จ่าย แจก ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ข้อมูลใดๆที่มีผู้ถือลิขสิทธิ์ ดังนั้นทางเว็บไซท์ไม่สามารถรับผิดชอบต่อข้อความ หรือข้อมูลใดๆที่สมาชิกเป็นผู้เผยแพร่ได้ ซึ่งสมาชิกได้เห็นชอบและยอมรับในข้อตกลงก่อนการสมัครเข้าใช้งานเรียบร้อยแล้ว


Powered by tbdev.net  Modified by takzido Copyright © 20011 zbeasy.com All rights reserved. Contact us : Page created in 1406042964.3856 seconds View Stats