Evo-Colo ให้บริการ โคโล Download Bit ความเร็วสูง
ลงโฆษณากับ zbeasy click


ซื้อของอีเบย์    188BET ทางเลือกใหม่ของคอบอล


กฏ กติกา มารยาท การใช้งานเว็บ zbeasy

  • กรุณาศึกษากติกาให้ละเอียดก่อนใช้งาน ฝ่าฝืน ผิดกติกามีโทษสูงสุดคือแบนจากระบบ
  • Account ที่สมัครมาแล้ว 30 วันแต่มีเรโชไม่ถึง 0.2 จะถูกลบโดยอัตโนมัติ
  • หลังจากสมัครแล้วกรุณาอ่านกติกาในเมนู Rules และ เรื่องน่ารู้ของเว็บใน Faq ด้วยครับ
  • คุณต้องติดตามข่าวประกาศจากทาง webmaster และ moderator ซึ่งหมายความว่าถ้าคุณละเมิดข้อตกลงที่มีมาภายหลัง ทางเว็บมีสิทธิลงโทษ/ลบ account ของคุณโดยมิต้องบอกกล่าว
คุณยอมรับใน กฏ กติกา มารยาท ของเว็บ
คุณมีอายุมากกว่า 18 ปี
หมายเหตุ : คุณต้องเปิดคุกกี้เพื่อใช้งาน zbeasy.com
Username:
สามารถตั้งชื่อได้ 6-20 ตัวอักษรภาษาอังกฤษ โดยต้องไม่มีสัญลักษณ์ต่างๆ
Password:
password ไม่ควรน้อยกว่า 6 ตัวอักษร
Re-Password:
Email address:
แนะนำให้ใช้ gmail เท่านั้น
ของขวัญวันเกิด, ของขวัญเซอร์ไพรส์, พรีออเดอร์, preorder, ซื้อของอีเบย์
เว็บไซต์นี้ เป็นเว็บไซต์ที่สมาชิกทุกท่าน สามารถนำข้อมูลเข้ามาแลกเปลี่ยนกันเพื่อความบันเทิงส่วนบุคคล ซึ่งทางเว็บไซต์เป็นเพียงสื่อกลางในการในการระบุว่าสมาชิกท่านใดมีข้อมูลนั้นๆอยู่เท่านั้น โดยแฟ้มข้อมูลต่างๆที่อยู่ในเว็บไซต์แห่งนี้ ไม่สามารถเปิดดูออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ได้แต่อย่างใด จุดประสงค์ของทางเว็บไซต์ไม่ได้ทำเพื่อการค้าหรือจำหน่าย จ่าย แจก ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ข้อมูลใดๆที่มีผู้ถือลิขสิทธิ์ ดังนั้นทางเว็บไซท์ไม่สามารถรับผิดชอบต่อข้อความ หรือข้อมูลใดๆที่สมาชิกเป็นผู้เผยแพร่ได้ ซึ่งสมาชิกได้เห็นชอบและยอมรับในข้อตกลงก่อนการสมัครเข้าใช้งานเรียบร้อยแล้ว


Powered by tbdev.net  Modified by takzido Copyright © 20011 zbeasy.com All rights reserved. Contact us : Page created in 0.02981 seconds View Stats